Bảng tra mã số mã vạch các nước

Đăng lúc: 18-04-2013 02:17:17 PM

Mã số mã vạch

Mua bán hàng hóa cần xen mã số mã vạch để biết nước xản xuất hàng hóa, VD: tra mã vạch sản phẩm hàng hóa của Việt Nam là: 893, của Coupons là: 050 - 059 (050 đến 059). Để biết mã hàng hóa là mã nước nào? Xem bảng tra mã số mã vạch các nước, các nước đã đăng ký vào hệ thống GS1 quốc tế (GS1 Country) giúp phân biệt hàng hóa các nước:

Công cụ phòng vệ thương mại

Trong bài viết Doanh nghiệp còn thờ ơ công cụ phòng vệ thương mại của tác giả Tố Uyên được đăng tải trên Thời báo tài chính Việt Nam có ý kiến đóng góp của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành Công ty luật S&B (S&B Law). Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài viết này:

Việt Nam giành được thương hiệu cafe từ Trung Quốc

Việt Nam giành được thương hiệu cafe từ Trung Quốc "Cà phê Buôn Ma Thuột" - Tư vấn bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài

 
   
  • The whole world Watch and Jewelry Show BASELWORLD has gotten the GACG Award 2010 in Paris in the Worldwide Anti Counterfeiting Group (GACG) because of its endeavours within fighting against item piracy as well as for your protection of intellectual home. As component in the Globe Day against Counterfeiting, the show manage?ment in the BASELWORLD Watch and Jewelry Show received the GACG Award 2010, the so referred to as "Trophee p l Authentique", on June eight, 2010, in Paris in the Worldwide Anti Counterfeiting Group (GACG). Sylvie Ritter, Controlling DirectorThis award replica blancpain watches replica blancpain watches was created specifically in recognition in the endeavours in the BASELWORLD Panel, which, being an internal arbitration tribunal for the show, continues to be engaged inside the protection of intellectual home for more than twenty five years and it has therefore been supporting the world replica rolex watches for sale replica rolex watches for sale combat counterfeit goods. The BASELWORLD Panel has turn to be established like a important institution the following. Inside the framework in the Globe Watch and Jewelry Show, anyone who feels their immaterial home privileges are actually violated through the display rolex watches replica rolex watches replica of the object within the show can make contact with the BASELWORLD Panel. This arbitration tribunal decides inside every day whether privileges to some style, to trademarks in order to invention patents have become violated or whether there's been a breach of copyrighted goods. The options obtained from the BASELWORLD Panel frequently have a very significant influence even past movado watches the actual show. MCH Group Ltd. , since the organiser of BASELWORLD, may also be commit?ted to dealing with counterfeit goods throughout the relaxation in the year. This it will via close cooperation while using watch and jewelry business associations in addition to through the distribution of infor?mation during these nations where the counterfeit goods originate.